HTML

Ügyvezető

Blogunk célja, hogy a cégeket, döntéshozókat érintő cégjogi, adójogi hírekkel, érdekességekkel lássuk el olvasóinkat, követőinket! Tájékoztassunk mindenkit a legfontosabb törvényi változásokról!

Friss topikok

Címkék

2012. évi CXLVII. törvény (1) A (1) adásvétel (1) adó (5) adóalapkiegészítés (1) adóbevallás (2) adóbevallási kötelezettség (1) adóbevallás 2013 (1) adóelőleg (1) Adóelőleg feltöltési kötelezettség (1) adófeltöltés (1) adófizetésre kötelezett (1) adóhatósági ellenőrzések (1) adókötelezettsé (1) adós (1) adószám (1) adótanácsadás (1) adózás (3) adózás 2013 (3) adózás és könyvelés (1) adózó (2) adózói adatbázis (1) adó alany (1) adó bevallás (1) áfa (1) áfá-s számla (1) Aláírás (1) art (1) atart up könyvelés (1) áthárított adó (1) A kisvállalati adó (KIVA) (1) bank (1) bankszámla (1) bankszámla nyitás (1) bejegyzés (1) bejelentés (1) bejelentési kötelezettsé (1) bérbeadásból származó bevétel (1) béret (1) bérleti szerződés (2) bérlő (1) bétlet (1) bíróság (1) bt módosítása (1) Cég (1) cég (4) cégbíróság (3) cégbírósági bejegyzés (1) cégjegyzék (1) cégjog (1) cégközlöny (1) Cégmanager (1) cégmanager (1) cégmanager kft (1) cégmódosítás (4) cégmódosítás 2013 (1) cég cégközlöny (1) ctv (1) dr. Székely Ügyvédi Iroda (1) dress code (1) dr székely ügyvéd (1) egészségügyi hozzájárulás (1) elektornikus számla (1) ellenőrzés (1) előleg-befizetési kötelezettség (1) Elszámolható költségek (1) felszámolási közlemények (1) felszámoló (1) feltöltés (1) fizetési könnyítés (1) fizetés nélküli szabadság (1) gt (1) helyen (1) helyi adó (1) heti (1) hirdetmény (1) hitelesítése (1) ingatlan (1) Ingatlan-bérbeadással kapcsolatos adózási tudnivalók (1) ingatlan bérbeadás (1) iparűzési adó (1) iroda bérlés (1) ittas vezetés (1) jármű (1) jogi képviselet (1) jogosítvány (1) jogszabály (2) jogszabályváltozás (1) jövedelemm adó (1) kamat (1) kata (1) kerékbilincs (1) kft (3) kft indulás (1) kft módosítás (1) kft módosítása (1) kisadózó (1) Kisadózó vállalkozások tételes adója (1) kisadózó vállalkozások tételes adója (1) kisvállalati adó (1) kisvállalati adó (KIVA) (1) KIVA (1) kiva (1) kontrollszalag (1) könyvelés (3) könyvelési szolgáltatás (1) könyvelő (1) könyvelők nyílvántartása (1) konzuli tisztviselő (1) kötelező cégmódosítás (3) kötetlen munkaidő (1) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (1) közlekedési jog (1) közlemény (1) közlöny (1) közös (1) közös tulajdon (1) központi statisztikai hivatal (1) köztartozás (1) köztartozásmentes adózói adatbázis (1) ksh (1) lakás (1) módosulás (1) mt (1) Mt. (1) munkaadó (1) munkaidő (1) munkaidő-beosztás (1) munkaidőkeretben (1) munkajog (1) munkáltató (1) munkavállaló (3) munkavégzésre irányuló jogviszony (1) munkaviszony (1) munka törtvénykönyve (1) munka törvénykönyve (1) nagykövetség (1) nav (4) NAV (2) nav bejelentkezés (1) Nemzetgazdasági Minisztérium (1) ngm (1) non profit szervezetek (1) nyugta (1) öltözködés (1) önellenőrzés (1) parkolás (1) pihenőidő (1) pótlék (1) próbavásárlás (1) revizorok (1) start up (1) szabadság (1) szabálytalan megállás és várakozás (1) számla (2) számlázás (1) Székely Ügívédi Iroda (1) székhely (2) székhely bejelentése (1) székhely igazolás (1) személyi jövedelemadó (1) szerződés (1) T201 (1) taggyűlés (1) tao (3) tao bevallás (1) tao előleg (1) társaságiadó-előleget (1) társaságiadó-előleget december 20 (1) társasági adó (3) társasági adóbevallás (1) társasági törvények (1) tartozás (1) tilos (1) törvény (2) tulajdon (1) ügyvéd (1) ügyvezető (2) új cég (1) új Mt. (1) vállalkozás (1) változás (1) vasárnapra (1) végelszámolás (1) végelszámoló (1) végelszámoló kötelességai (1) viselet (1) Címkefelhő

A végelszámolás legfontosabb szabályai!

2012.09.27. 00:27 surgeon

Számos vállalkozás dönt úgy, hogy pénzügyi nehézségek miatt végelszámolás útján befejezi tevékenységét; ennek a döntésnek a fényében fontos tudni, hogy az addigi cégvezetőt, illetőleg a végelszámolót milyen jogok illetik, és milyen kötelezettségek terhelik.

A végelszámolás intézményének jogszabályi hátterét a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapozza meg. A törvény részletesen szabályozza a végelszámolás folyamatát annak elhatározásától a befejezéséig, pontosan meghatározva a végelszámoló jogállását, felelősségét.

A végelszámolás kezdő időpontjához több joghatás is fűződik; többek között megszűnik a korábbi vezető tisztségviselő megbízatása és helyébe a végelszámoló lép. A korábbi vezető tisztségviselő feladata az iratanyagok átadása, a végelszámolás előtti cégállapot feltárása. Ezen kötelezettségek megszegéséből eredő károkért kártérítési felelősséggel tartozik.

A végelszámoló a cég önálló képviseleti jogú vezető tisztségviselőjének minősül. Tevékenysége során köteles a tőle elvárható fokozott gondossággal eljárni, szem előtt tartva a cég tulajdonosainak, illetve hitelezőinek érdekeit is. A kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint felel; azaz kártérítési felelősség terheli. Ezen túlmenően a hitelezők keresete alapján a bíróság tőke befizetésre is kötelezheti a végelszámolót, amelyet saját magánvagyona terhére közvetlen befizetéssel kell teljesítenie.

A végelszámoló jogai:

- irányítja a cég tevékenységét, de eljárását a legfőbb szerv döntései határozzák meg;

- amennyiben feladatait nem ingyenesen látja el díjazásra jogosult;

- jogosult a cég által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződés teljesülése hiányában attól elállni; ez alól azok a szerződések képeznek kivételt, amelyek törvény által kiemelt védelem alatt álló jogokat tartalmaznak, ilyen például a természetes személy javára szóló lakásbérleti szerződés és a határozott idejű munkaszerződés; a szerződések felmondásából, vagy az elállásból keletkező kötelezettségekre (pl. kártérítési igényekre, járadék jellegű követelésekre, szavatossági, jótállási kötelezettségekre) a végelszámolónak ugyanúgy tartalékot kell képeznie, mint a vitatott hitelezői igényekre;

 

A végelszámoló kötelezettségei:

- változásbejegyzési kérelemben bejelenti a végelszámolás megindítását a cégbíróságnak;

- nyilvántartásba veszi és jegyzékbe foglalja a hitelezői igényeket, amelyet 15 napon belül benyújt a cégbírósághoz;

- a tevékenységet záró beszámoló mérleg adataiból elkészíti a végelszámolási nyitó mérleget, majd a hitelezői követelések felvétele után a korrigált végelszámolási nyitó mérleget;

- a mérleg alapján felméri az adós vagyoni helyzetét;

- intézkedik a vállalkozás követeléseinek érvényesítése, behajtása felől;

- nem teljesítés esetén fizetési felszólítással élhet, fizetési meghagyás kibocsátását kérheti, polgári peres eljárásban érvényesítheti igényét, végrehajtási, illetve felszámolási eljárást kezdeményezhet;

- gondoskodik a cég tartozásainak kiegyenlítéséről;

- a cégvagyon megóvásának figyelembevételével szükség esetén értékesíti a vállalkozás vagyoni eszközeit;

- több évre elhúzódó végelszámolás esetén elkészíti a számviteli törvény szerinti éves beszámolót és azt a végelszámolás üzleti évének fordulónapját követő 150 napon belül letétbe helyezi, illetőleg közzéteszi;

- tájékoztatót készít a vállalkozás, valamint a végelszámolási eljárás helyzetéről a legfőbb szerv és a cégbíróság részére;

- elkészíti a végelszámolás utolsó üzleti évéről szóló beszámolót, zárójelentést, vagyonfelosztási javaslatot, továbbá a záró adóbevallásokat;

- a jóváhagyott záró adóbevallásokat a végelszámolást lezáró beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezésével és közzétételével egyidejűleg benyújtja az adóhatósághoz;

- gondoskodik a cég iratanyagának megőrzéséről;

- a vállalkozás biztosítottjainak adatait átadja a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek;

- megszünteti a társaság működését, amennyiben a cégnek nincs olyan ismert tartozása vagy követelése, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 14.§ (4) bekezdése az idei (2012-es) évtől kimondja, hogy a végelszámoló által a 14.§ (1) bekezdésében felsorolt adókötelezettségekkel kapcsolatban elkövetett jogsértés esetén kiszabandó mulasztási bírság közvetlenül a végelszámolót terheli kivéve, ha bizonyítja, hogy a jogsértés az ő érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza. Ilyen ok lehet például, ha a korábbi vezető tisztségviselő elmulasztotta átadni az iratanyagot és a végelszámoló annak hiányában nem tudta az adókötelezettséget teljesíteni.

A cég törlésére irányuló kérelmet 3 éven belül kell benyújtani a cégbírósághoz. A végelszámoló megbízatása a végelszámolás befejezésével és a vállalkozás törlésével ugyan megszűnik, de köteles a vagyonfelosztási javaslat végrehajtására, azaz a felosztott társasági vagyon kiadásának lebonyolítására.

Fontos kiemelni, hogy a törlési kérelem benyújtásáig a cég bármikor dönthet a végelszámolás megszüntetéséről és a vállalkozás folytatásáról. Ebben az esetben is megszűnik a végelszámoló megbízatása és a továbbműködéssel összefüggő teendők ellátása a továbbiakban a megválasztott vezető tisztségviselő feladata.

Abban az esetben, ha a vállalkozás törlésére irányuló kérelmet 3 éven belül nem nyújtják be a cégbíróságra, kényszertörlési eljárásra kerül sor. A kényszertörlési eljárás megindításával egyidejűleg a végelszámoló tisztsége megszűnik, de az eljárás során köteles a cégbírósággal együttműködni és a kényszertörlési eljárás lefolytatása érdekében valamennyi rendelkezésére álló információról a cégbíróságot tájékoztatni.

A Dr. Székely Ügyvédi Iroda készséggel segít cégjogi kérdések esetén!

Szólj hozzá!

Címkék: végelszámolás cégbíróság végelszámoló végelszámoló jogai: végelszámoló kötelességai

A bejegyzés trackback címe:

https://cegugy.blog.hu/api/trackback/id/tr774805442

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.